NŐK - Nőijogok Őrzői Kör

Rólunk

A NőiJogok Őrzői Kör a Declaration on Women’s Sex-Based Rights nemzetközi kampány magyar oldala. Az oldalt önkéntes munkában szerkesztjük, fő célunk hozzájárulni ahhoz az immár világszerte izmosodó összefogáshoz, amelynek keretei között a nők kiállnak biológiai alapú, női mivoltuktól el nem választható jogaik érvényesítése mellett.
Nőnek (és férfinak) lenni nem divat, nem stílus, nem érzés, nem holmi változó vagy múló tulajdonság, hanem megváltoztathatatlan természeti tény.
A társadalmi normák, viszonyok, egyenlőtlenségek, amelyek a nők és férfiak kapcsolatát a maga történelmi és földrajzi sokféleségében meghatározzák, egytől egyig a nők és férfiak biológiai jellegzetességeihez kötődnek. A nőket érő hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, a nők és lányok elleni erőszak, ennek minden formája a nők biológiai mivoltához kötődik. Így a jogaink védelme is szoros összefüggésben áll biológiailag meghatározott női mivoltunkkal.

Szerkesztők: